ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 1922

Aρχική

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 1922

Ο αιώνας των επαναστάσεων, όπως ονομάστηκε ο 19ος αιώνας, επέφερε ριζικές ανατροπές στις «σταθερές του παλαιού κόσμου», οδήγησε στη διάλυση των μεγάλων πολυεθνοτικών αυτοκρατοριών και έθεσε νέους όρους στο πεδίο της οργάνωσης και της λειτουργίας των ανθρώπινων κοινωνιών. Στο ευρύ αυτό πλαίσιο των αναταράξεων εγγράφεται και η Ελληνική Επανάσταση του 1821, η οποία οδήγησε στην ίδρυση του ελληνικού κράτους, του πρώτου ανεξάρτητου εθνικού κράτους στην περιοχή της νοτιανατολικής Ευρώπης. Η Κρήτη αποτέλεσε πεδίο συγκρούσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης (1821-1830).

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών συμμετέχει στον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 με μια σειρά δράσεων και παρουσιάσεων στον φυσικό και τον ψηφιακό δημόσιο χώρο. Οι δράσεις αφορούν στη συμμετοχή της Κρήτης στην Ελληνική Επανάσταση και τη σύνδεσή της με τις εξελίξεις στον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο και στον κόσμο. Για το σκοπό αυτό αξιοποιείται η ερευνητική εργασία της ομάδας νέων ιστορικών της Ε.Κ.Ι.Μ. σε συνδυασμό με ψηφιακά και υλικά τεκμήρια από τις Συλλογές του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

© Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών / Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Θεματικές ενότητες